SOS EDUCACIÓ

Està en perill uns dels pilars de l’Estat del Benestar

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya fa temps que denuncia la manca d’inversió en educació i considera que les mesures anunciades per les administracions aquests darrers dies suposen un nou retrocés en l’educació del nostre país, perquè…

1. Reprèn i consolida la retallada general de professorat en tots els nivells i especialitats. Amb aquesta disminució de personal als centres, tornarem a tenir les mateixes plantilles d’abans del 2006.

2. Disminueix l’oferta de batxillerats i l’oferta de places per a l’alumnat de FP i formació de les persones adultes. Per tant, dificulta la inclusió al món del treball, en gran mesura, a les classes més desafavorides.

3. Obvia la tasca educativa dels i les professionals dels serveis educatius que vetllen per una educació que compensa les desigualtats.

4. Provoca massificació a les aules, de manera que no es garanteix la qualitat i es fomenta l’abandonament i l’exclusió social.

5. Envia a l’atur un gran nombre de professorat interí i substitut que estava en precari.

6. L’oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) no és suficient per atendre el col·lectiu de joves de 16 a 25 anys que no han obtingut el graduat en ESO.

7. La implantació del model d’escola inclusiva, ja inicialment dotada de pocs recursos, pot rebre ara un cop definitiu que la faci completament inaplicable.

8. Un cop més pot quedar aturat el procés d’homologació de les condicions laborals de tots els i les professionals del servei públic d’educació.

9. Els canvis en les condicions de la jubilació dificultarà la incorporació de nous professionals joves al món de l’educació.

10. Hi haurà una aturada en l’oferta de places educatives finançades amb fons públics per a l’educació infantil (0-3).

11. Es retardarà la millora de les condicions de treball del personal docent i no docent de les universitats públiques.

12. No es tindran en compte la diversitat de centres i les necessitats educatives específiques que aquests tenen per aconseguir que el seu alumnat pugui accedir a les mateixes oportunitats.

A més, tot fa preveure que l’actual crisi econòmica suposarà una retallada en els recursos que es destinaran al nostre país. Per tant, si en època de bonança econòmica ja s’està retardant l’acostament al PIB que s’invertia en la UE-27, en aquest moment tot fa pensar que no solament no es aproparem, sinó que encara ens allunyarem més.

 

3 Responses to “SOS EDUCACIÓ”

  • Molt bona idea. M’agrada els logos m’els apropiaré pel meu bloc. Després us faré propaganada.

  • Neurona:

    Està més clar que l’aigua que cada cop l’ensenyament és més penós,però això és el que els interessa als poderosos. La cultura i els coneixements ens fa lliures i això és precisament el que volen evitar. Ens volen sotmesos a ells. Però això no és tan sols en ensenyament iha molts altres indicis davant dels nostres nassos que ens ho estan mostrant però hi ha molta gent que és incapaç de detectar-los. Es fan campanyes per veure com reaccionem presentant-nos suposats avançaments però a darrere si amaguen uns altres interessos. Ens volen esclavitzar i una manera defer-ho és a través de l’educació. Pares d’avui dia, he mirat bé els llibres dels vostres fills i analitzat la quantitat s’informació q

  • amparo:

    el soseducació és un crit, un clam potent, que ja no podia esperar més. L’educació d’aquest pais, i no parlo de sous, està en perill. no es pot retallar la inversió en educació. no es poden tancar batxillerats, ni deixar de cobrir substitucions, ni ofegar les plantilles. Els treballadors del sector públic i concertat, tenim a més de la responsabilitat educativa , una responsabilitat social vers el futur del nostre país. El que reivindiquem és del tots necessari per aixecar aquest país. pels ciutadans i ciutadanes del futur, els nostres fills i filles.
    L’entrevista de la contraportada a El PAÍS amb la ministra alemanya és molt clara: ara més que mai, INVERSIÓ EN EDUCACIÓ