Jornada en el marc de l’autonomia escolar. Pel dret a decidir!

Pel dret a escollir el model de jornada en el marc de l’autonomia escolar

Com mostra la comparativa d’el Butlletí 358 , la majoria de comunitats autònomes ha desenvolupat la normativa necessària que permet als centres decidir la seva jornada escolar. El Ministeri d’Educació va obrir la porta a aquesta possibilitat l’any 1988, quan s’hi van acollir Ceuta i Melilla. Després van seguir Canàries (1992); Galícia (1993); Andalusia (1999); Castella i Lleó i Castella-La Manxa (2001); Astúries, Múrcia i Extremadura (2004); Madrid i Cantàbria (2005); La Rioja (2006) i Navarra i Euskadi (2007).

L’ordre marc que va regular la jornada escolar en els centres docents es remunta al 1994 (modificada el 1996). Després, tant la LOGSE com la LOCE, i, actualment la LOE (article 120). Els centres,  en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de treball, formes d’organització o ampliació de l’horari escolar. Han ampliat l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, fet que els ha permès adaptar la jornada escolar als seus interessos. En els 10 anys darrers, l’ampliació de la jornada escolar i la complexitat organitzativa que això comporta han conduït les administracions autonòmiques a afavorir les iniciatives dels centres per reorganitzar-lasegons les seves circumstàncies i necessitats.

A l’hora de sol·licitar un canvi de modalitat en la jornada, els centres educatius han de dur a terme un procediment similar en totes les CCAA. En línies generals, aquest procés es pot iniciar quan ho decideix una majoria mínima de dos terços del Consell Escolar. Si no s’arriba a aquesta majoria, el centre continua amb el model que tingués autoritzat. Si el Consell Escolar acorda iniciar el procediment, es fa una consulta als pares i mares de l’alumnat del centre. La decisió de modificar el model de jornada lectiva ha de ser acordada per la majoria absoluta dels electors. Els centres han d’elaborar un projecte educatiu que justifiqui el canvi de jornada escolar i on s’especifiquin les activitats complementàries i extraescolars que l’alumnat realitzarà a la tarda. L’horari destinat pel professorat a la tutoria i l’atenció a les famílies es duu a terme a la tarda.

En la majoria de CCAA existeix algun tipus de jornada contínua. Això NO ha significat cap manca d’atenció horària de l’alumnat; ans al contrari, ha servit per desenvolupar propostes innovadores que contribueixen a millorar la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge, el desenvolupament integral de l’alumnat i, conseqüentment, el desenvolupament professional dels docents.

A Catalunya, la LEC diu: En el segon cicle d’Educació Infantil i en els ensenyaments obligatoris l’horari escolar comprèn NORMALMENT horari de matí i tarda (LEC, Títol V, Capítol I, article 54. Calendari escolar i jornada escolar).

Actualment, la societat exigeix cada cop més noves atencions del servei públic d’ensenyament, com horaris compatibles per a les famílies, nous camps educatius diferents als estrictament acadèmics (informàtica, esports, oci…) o l’obertura anticipada dels centres per conciliar la vida laboral i familiar.

 

És per això que FETE-UGT reitera la necessitat d’abandonar d’immobilisme, de reconèixer el dret a escollir en un tema tan important de totes les persones que conformen cada comunitat educativa, en un marc regulat de llibertats i pluralisme. Així mateix, FETE-UGT demana als responsables del Departament d’Educació que en el marc de l’autonomia de centres s’estableixin aquelles mesures legals que permetin i reconeguin altres models de jornada.

Campanya: Pel dret a escollir el model de jornada en el marc de l’autonomia escolar.

 

Comments are closed.